Онлайн страхование

11-29-2016

Сучасні клієнти страхових компаній стали більш вимогливими: вони запитують більш детальну інформацію від страхових компаній і звикли до широкого спектру страхових та інвестиційних продуктів і каналів продажів. Хочу Вам порекомендувати сайт, де Ви зможете пройти онлайн страхование швидко та без нервів.

У цьому зв’язку стало з’являтися онлайн-страхування. Онлайн страхування та необхідність створення умов для його подальшого розвитку активно обговорюються сьогодні на багатьох майданчиках, конференціях, в асоціаціях та державних органах. Розглянемо стан та перспективи розвитку онлайн-страхування і прямих продажів в країнах Центральної та Східної Європи, що входять у фіно-угорську групу.полис

Сьогодні страховий ринок Центральної і Східної Європи характеризується двома основними підходами до продажу продуктів: – Традиційна персональна або індивідуальна модель, що включає повний комплекс послуг преміум брендів, в основному, зосереджена на «якості» топ-менеджменту, справедливі тарифи і на якісному обслуговуванні клієнтів. Більший ефект досягається шляхом надання повного спектру фінансових послуг та індивідуальних рішень, що включає персоналізований сервіс та особистий підхід до продажу продуктів за ринковими цінами. – Прямі продажі і модель «low-cost» сегмента сфокусовані на недорогій вартості бренду і, в основному, зосереджені на низькій ціні і справедливій вартості з урахуванням особливостей клієнтів, для яких вирішальним фактором є ціна продукту. Дана модель включає пропозицію стандартизованих продуктів, а також легкий, швидкий та зручний спосіб отримання послуги (найчастіше самостійно), яка надається через інтернет або телефон Обидві бізнес-моделі мають потенціал розвитку. Моделі прямих і «low-cost» продажів у страховому секторі з’явилися в Центральній і Східній Європі майже 30 років тому. На відміну від інших каналів продажів, швидко зростаюча популярність бізнес-моделі продажів через інтернет і прямі канали дозволяє страховикам щорічно отримувати 80 млрд. євро брутто-премій, включаючи сектор ризикового страхування і страхування життя. Укладення угоди онлайн-страхування або direct-страхування, в основному, відбувається через інтернет або по телефону, але може відбуватися і через поштові розсилки, SMS або по факсу. Угода здійснюється або через страховика, або шляхом прямих продажів партнерів страховика (через онлайн-брокерів, які виробляють розрахунок по декільком компаніям і пропонують кращий страховий тариф). Модель прямих продажів, як правило, передбачає продаж продуктів або послуг за цінами, нижчими, ніж через інші канали продажів.

В принципі, майже всі страхові продукти можуть продаватися онлайн, однак є істотні відмінності. В різних країнах Європи структура продажів відрізняється. Так, у Фінляндії частка прямих продажів по страхуванню життя набагато вище, ніж по ризиковому страхуванню, а в Естонії, Латвії навпаки, найбільші продажі здійснюються в сегменті страхування здоров’я. Частки ринку онлайн – і прямого страхування від загального бізнесу істотно розрізняються по всій Європі. Так, «зрілі» ринки, такі, як у Фінляндії, мають частку інтернет – і прямих продажів більше 10 %, розвинені країни, такі як Чехія, Словенія, Словаччина — частку між 1,1 % і 10 % і країни, що розвиваються, — 1 % і нижче. У період 2009-2014 років прямі канали продажів в Центральній і Східній Європі показали значно вищі темпи зростання, ніж загальний обсяг ринку страхування. В цілому, страховий ринок показав середньорічне зростання на 10 %., у той же час, прямі продажі зросли на 40 %.

Тиск ринку онлайн-страхування постійно зростає і особливо у великих країнах. У розвинених країнах Центральної та Східної Європи non-life секторі ринок прямих продажів зростав в середньому в 2-4 рази більше (8,1 %), ніж загальний страховий ринок (1,8 %). У секторі страхування життя, наприклад, в Чехії, прямі продажі зростали в середньому на 7-10 разів активніше в рік (18,1 %) у порівнянні з загальним об’ємом ринку (4,6 %). В «зрілих» країнах, таких як Фінляндія, Болгарія, Румунія, в даний час більше 25 % населення користується прямим страхуванням при покупці продуктів з автострахування (КАСКО, MTPL), а з урахуванням всіх страхових продуктів — частка інтернет – і прямих каналів продажів перевищує 30 %. Основна цільова аудиторія прямих продажів — приватні клієнти і представники малого бізнесу (приватні підприємці, фрілансери і т. д.). Протягом найближчих 10 років експерти оцінюють зростання ринку прямих продажів в країнах Центральної та Східної Європи на 44 млрд. євро, тобто ємність даного каналу продажів перевищить 124 млрд. євро [10, с. 9]. Прямі канали продажів реалізовані у вигляді гібрида і являють собою пасивну або активну бізнес-модель. Гібридні онлайн-канали продажів в основному сфокусовані на утримання існуючих клієнтів і підвищення їх лояльності до бренду за аналогією з інтернет-магазинами, існуючі страхові продукти пропонуються без активного просування через традиційні канали. Пасивні онлайн-канали в основному зосереджені на утриманні клієнтів і на залученні нових через власні мережі та веб-сайти з мінімальними витратами та інвестиціями. Активна бізнес-модель прямих продажів сфокусована на залученні нових клієнтів через власні мережі та веб-сайт з використанням потужних інструментів реклами і просування бренду компанії, включаючи друковану і телевізійну рекламу. Порівняно з прямим каналом продажів, класичний direct-маркетинг, або прямі продажі в рамках традиційної моделі повинні забезпечувати підтримку своїх продавців і інших партнерів по дистрибуції, яких потрібно мотивувати, що істотно підвищує витрати на ведення справи страховика. Після апробації різних інтернет-стратегій у 2012 році європейські страховики структурувалися, визначившись з вибором моделі прямих продажів: 24,6 % компаній використовують активні канали онлайн-продажів, 23,3 % — пасивні моделі і 52,2 % — гібридні рішення. В даний час на аналізованому страховому ринку існує більше 250 каналів онлайн-продажів .

Російський ринок інтернет-страхування розвинений ще дуже погано. Хоча сайти більшості російських страхових компаній зроблені досить добре. Але самі страховики ще не дуже довіряють інтернет-продажу, бояться шахрайства. Так, за підсумками першого півріччя 2014 року, збори від продажу страховок онлайн склали 1 млрд. рублів, за інформацією компанії «Альфа-Страхування». Загальний же обсяг ринку страхування в Росії 467,5 млрд. рублів. Купити онлайн можна далеко не всі страхові продукти, а тільки ті, які не вимагають попередньої оцінки страхового агента або повний пакет ризиків, що для страхувальника не вигідно. Крім цього існує ще один нюанс: страховка почне діяти з того моменту, коли на страхових документах з’явиться особистий підпис страховика і страхувальника. У чинному законодавстві вже прийнятий закон про електронний підпис , але, на жаль, він повільно впроваджується на практиці, так як не кожна людина захоче придбати свою власну електронно-цифровий підпис, заплативши за неї приблизно від 2 до 20 тис. руб., також тут чималу роль грає недовіра споживача з-за боязні шахрайства

Розберемо причини повільного просування інтернет-страхування в Росії: – ще не у всіх регіонах є Інтернет; – недосконалість системи онлайнових платежів; – повільне впровадження ЕЦП — низька психологічна готовність споживачів, також не відпрацьовані механізми використання ЕЦП, є проблеми з ліцензуванням сертифікаційними центрами, які повинні закріплювати за громадянином право на електронну підпис; – фінансові витрати страховиків на створення і ведення сайту; – брак грамотних фахівців у страхових компаніях, одночасно розбираються в питаннях страхування та інформаційних технологій; – необхідність постійного тестування сайту на зручність навігації, розрахунків, роботи з клієнтами. Таким чином, можна зробити висновок про те, що робота над інтернет-страхуванням у Росії ведеться, але поки дуже слабкими методами. Інтернет-страхування в Росії знаходиться ще на початковому рівні.

Російські страхові компанії просто зобов’язані продовжити розпочату роботу в розвитку та створенні інтернет-сайтів, на яких буде можлива інтернет продаж страхових продуктів, а так само можливо застосувати найбільш ефективні механізми розвитку онлайн-страхування з країн Центральної та Східної Європи. Сьогодні бізнес не може ігнорувати інтернет-магазини та інтернет-продажу. Порівняно з іншими галузями ця тенденція поширюється на страховий бізнес із запізненням, частково із-за можливого конфлікту інтересів при організації продажів.