Пристрій ходової частини

Важелі напрямних пристроїв можна розділити на дві групи:

• що працюють на розтяг, стиск і вигин;
• мають значні скручують навантаження. Важелі першої групи входять в склад незалежних підвісок на двох

поздовжніх або поперечних важелях і типу «хитна свічка». Найбільш прості і технологічні сталеві штамповані зварні конструкції відкритого профілю. У випадку, коли навантаження на важіль високі, можуть застосовуватися і коробчаті перерізу, а також ковані або литі вільчатиє важелі.
Важелі, які працюють і на кручення, — одинарні поздовжні, косі або поперечні важелі зазвичай незалежних підвісок задніх коліс відчувають складне навантаження, сприймаючи не лише сили в різних режимах кочення колеса, але і реактивні моменти колеса в гальмівному режимі роботи двигуна автомобіля. Для зменшення зміни площини обертання коліс під дією навантажень вони повинні бути досить жорсткими як на вигин, так і на кручення. Тому такі важелі мають замкнуті (кільцеві або коробчаті) перерізу в найбільш навантажених місцях. Виготовляються вони найчастіше із трубчастих або штампованих заготовок, що з’єднуються зварюванням, або виконуються литими.

2