Універсал банк депозити в Україні

3-6-2021
Универсал Банк (Universalbank): официальный сайт, отделения, контакты |  Дельта Финанс
 

Депозит-це цінності та активи, розміщені в спеціалізованій фінансовій організації, як правило в банках. Також хочемо вам порекомендувати депозит на рік від Універсал банку.

Як правило, виникає питання відмінності депозиту від вкладу. Справа в тому, що в англійській мові слова «вклад» немає взагалі, і якщо клієнт вносить що-небудь, наприклад, в банк, то це буде називатися депозитом. У нас же, вкладом прийнято називати тільки грошові кошти, що розміщуються в банку. А депозитом може бути що завгодно, що передається на зберігання, причому не тільки в банк. Так, переказ грошових коштів митниці в забезпечення зобов’язань або кудись ще-також відноситься до депозиту.

Таким чином, на депозит можна розмістити дорогоцінні метали, цінні папери, будь-які інші активи. Спеціалізоване сховище цінних паперів так і називається-депозитарій.

Вклад в банк теж є одним з видів депозиту. Таким чином, поняття “депозит «ширше, ніж термін»вклад”.

Основні види депозитів у банках

Терміновий неповний депозит

Вклад, що залучається на встановлений відповідно до депозитної угоди (договору) термін, із зобов’язанням банку повернути суму вкладу в день закінчення терміну вкладу.

За право дострокового повернення вкладу банк застосовує дисконт до ставки залучення. Повернення суми вкладу до закінчення терміну здійснюється з виплатою відсотків, що розраховуються за 1/2 ставки» до запитання ” для фізичних осіб, що діє на момент повернення вкладу.

Поповнюваний депозит

Крім первісної суми вкладу клієнт має право здійснювати додаткові внески у вклад відповідно до умов депозитної угоди (договору). Початковий вклад, мінімальний розмір додаткового внеску, максимальна сума вкладу з урахуванням початкового і додаткових внесків, термін, валюта вкладу, процентна ставка, граничний термін внесення додаткових внесків встановлюються в договорі банківського вкладу.

Процентна ставка залишається незмінною протягом терміну і поширюється на додаткові внески.

Поповнюваний депозит зручний клієнтам, які планують збільшити суму вкладу за допомогою внесення додаткових внесків; у міру скорочення терміну депозиту клієнт має можливість поповнювати його за рахунок “коротких” ресурсів, при цьому отримуючи відсотки за ставкою “довгого” терміну.

Депозит з можливістю часткового або повного повернення

Вкладник протягом терміну дії договору може здійснювати повернення частини або всієї суми депозиту. Первісна сума вкладу, мінімальний розмір достроково повертається частини вкладу, термін, валюта вкладу, основна процентна ставка, процентні ставки за достроково повертаються сумами визначаються в договорі.

Депозит з можливістю часткового або повного повернення дозволяє отримувати дохід від розміщення тимчасово вільних грошових коштів, навіть у разі якщо термін їх розміщення буде змінений. Такий депозит дозволяє клієнтам застрахуватися від непрогнозованого погіршення платіжного потоку.

Поповнюваний депозит з правом часткового повернення

При даному виді депозиту клієнту надається можливість вносити додаткові внески і здійснювати повернення частини вкладу до встановленої величини мінімального залишку на депозитному рахунку. Первісна сума вкладу, мінімальний розмір часткового повернення і додаткового внеску у вклад, мінімальний залишок на депозитному рахунку, максимальна сума вкладу, термін, валюта вкладу, процентна ставка, граничний термін для довнесення коштів встановлюються в договорі.

Поповнюваний депозит з правом часткового повернення дозволяє клієнту оперативно управляти власною ліквідністю.