Загальна будова трансмісії

Трансмісія (силова передача) автомобіля слугує для передавання крутного моменту від двигуна до ведучих коліс та зміни величини і напрямку дії цього моменту.

Вимоги, що пред’являються до трансмісії:

• забезпечення прямого та зворотного напрямків руху;
• забезпечення відповідності експлуатаційних режимів мінімальній витраті палива та емісії шкідливих речовин у відпрацьованих газах.

Несправності коробки передач, детальніше….

Автомобілі в залежності від способу перетворення крутного моменту можуть мати механічну, гідромеханічну або електромеханічну трансмісію.
За способом зміни передавального числа автомобілі можуть мати ступінчасту, безступінчасте або комбіновану трансмісію.
В даний час найбільше поширення одержали автомобілі з двома або трьома мостами з механічними трансмісіями. При наявності двох мостів провідними можуть бути обидва або один з них, при наявності трьох мостів — ведучими можуть бути всі три або два задніх. Число ведучих мостів характеризується колісною формулою по загальному числу коліс і числа провідних, наприклад 4 х 2, 4 х 4, 6 х 4, 6 х 6 і т. д. Перша цифра позначає загальне число коліс, друга — число ведучих коліс.
Механічна трансмісія автомобіля з одним заднім провідним мостом складається з зчеплення, коробки передач, карданної передачі і заднього ведучого моста, в який входять головна передача, диференціал і півосі. У автомобілів з колісною формулою 4×4 в трансмісію також входить роздавальна і додаткова коробки, карданна передача до переднього ведучого мосту, передній ведучий міст і міжосьовий диференціал.
У автомобілів з гідромеханічною трансмісією крутний момент, що передається від двигуна до провідним колесам, перетворюється гідравлічним і механічним способами, а з електромеханічної трансмісією — механічним та електричним способами. Гідравлічна і електрична частини цих трансмісій дозволяють здійснювати плавне зміна передавального числа.

Схеми трансмісії автомобілів:

а — з одним заднім провідним мостом; 6 — з переднім і заднім ведучими мостами; в — з двома задніми провідними мостами; р і д — з трьома ведучими мостами; е — з чотирма ведучими мостами; 1 — зчеплення; 2 — коробка передач; 3 і 6 — карданні вали; 4 і 8— залнис провідні мости; 5— передній ведучий міст; 7— роздавальна коробка.

Трансмісія, детальніше…

2